دسته بندی: اجاق گاز

خودتان تعمیر کنید

نگاهی به مقالات ایران سرویس شاپ

اجاق گاز

زرد شدن صفحه اجاق گاز

در اجاق گازها جهت جلوگیری از آسیب دیدن سطح استیل میبایست از چدنی روی شعله پخش کن استفاده شود به صورت استاندارد قطر سطح تماس

ادامه مطلب »

درخواست اعزام کارشناس