خودتان تعمیر کنید

نگاهی به مقالات ایران سرویس شاپ

تعمیر ماشین ظرفشویی

چرا ظرفشویی آبگیری نمی کند

ماشین ظرفشویی آبگیری نمی کند در صورتی که ظرفشویی آب گیری نمی کند و آب وارد ماشین ظرفشویی نمی گردد و نیاز به اعزام تعمیرکاز

ادامه مطلب »
ظرفشویی کار نمی کند
تعمیر ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی کار نمی کند

ماشین ظرفشویی کار نمی کند اگر ظرفشویی روشن نمی شود و یا ماشین ظرفشویی کار نمی کند و نیاز به تعمیر کار ماشین ظرفشویی دارید

ادامه مطلب »

درخواست اعزام کارشناس